sobota, 22 lipca 2017
Imieniny: Magdaleny i Bolesława

22 lipca 2017

Imieniny

 • Magdaleny i Bolesława

23 lipca 2017

Imieniny

 • Bogny i Apolinarego

24 lipca 2017

Imieniny

 • Kingi i Krystyny

25 lipca 2017

Imieniny

 • Jakuba i Krzysztofa

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych. Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi

czwartek, 29.12.2016 12:11

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na:

Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi

Propozycję prosimy składać do dnia 05 stycznia 2017 roku pisemnie  w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: salkowska@um.tczew.pl

 

 

Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi

czwartek, 29.12.2016 12:08

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew, pn. „Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi”.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi

 

 

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych dot. udziału klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej

poniedziałek, 28.11.2016 09:52

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na:
Udział klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej,
 
Propozycję prosimy składać do dnia 30 listopada 2016 roku pisemnie  w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: salkowska@um.tczew.pl

 

 

 

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych dot. udziału klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn

poniedziałek, 28.11.2016 10:00

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na:
Udział klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn.
 
Propozycję prosimy składać do dnia 30 listopada 2016 roku pisemnie  w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: salkowska@um.tczew.pl

 

 

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych dot. udziału klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.

poniedziałek, 28.11.2016 10:09

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na:
Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.
Propozycję prosimy składać do dnia 30 listopada 2016 roku pisemnie  w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: salkowska@um.tczew.pl

 

 

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych dot. udziału klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych.

poniedziałek, 28.11.2016 10:16

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na:
Udział klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych.
 
Propozycję prosimy składać do dnia 30 listopada 2016 roku pisemnie  w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: salkowska@um.tczew.pl
 

 

 

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych

poniedziałek, 28.11.2016 09:36

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew, pn. „Udział klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych”.

 

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn.

wtorek, 22.11.2016 15:12

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew, pn. „Udział klubu w rozgrywkach I ligi w piłce ręcznej mężczyzn”.

 

 

 

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.

wtorek, 22.11.2016 15:02

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew, pn. „Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi”.

 

 

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej

wtorek, 22.11.2016 15:13

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od  01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew, pn. „Udział klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej”.

 

 

 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2017 r.

wtorek, 22.11.2016 14:49

Urząd Miejski w Tczewie ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2017 r.
 
Udział klubu  w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej.
Udział klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn.
Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.
Udział klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych.

Do 24 listopada trwa nabór zgłoszeń na stanowiska w nowej edycji projektu OWES

poniedziałek, 21.11.2016 15:19

Do 24 listopada trwa nabór zgłoszeń na stanowiska w nowej edycji projektu OWES.

Wybrane osoby będą następnie prowadziły z Państwem współpracę w zakresie ekonomii społecznej, dlatego zachęcam do rekomendowania osób kompetentnych na poszukiwane przez nas stanowiska: http://www.metropoliagdansk.pl/ogloszenia/nabory-na-stanowiska/animatorzy-lokalni-osrodka-wsparcia-ekonomii-spolecznej-nabor-na-wolne-stanowiska/
Docelowo każdy animator będzie obejmował wsparciem określone przez OMG-G-S terytorium:
• Gdańsk – 1 animator,
• Gdynia, Sopot – 1 animator,
• Powiaty: gdański, tczewski, nowodworski – 1 animator,
 

Do obowiązków animatorów i animatorek należało będzie tworzenie dobrego klimatu i rozwój ekonomii społecznej, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz upowszechnianie i promocja produktów i usług Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Więcej informacji w załaczniku: pobierz

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

czwartek, 17.11.2016 16:39

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu:

 1. Ochrony Zdrowia.
 2. Pomocy Społecznej.
 3. Kultury Fizycznej i Sportu.
 4. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.
 5. Przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania).
 6. Upowszechniania Turystyki.
 7. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

Propozycje prosimy składać do dnia 30 listopada 2016 roku pisemnie  w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: salkowska@um.tczew.pl


 

 

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

czwartek, 17.11.2016 16:40

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:

 1. Prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.
 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

 

Propozycje prosimy składać do dnia 30 listopada 2016 roku pisemnie  w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: salkowska@um.tczew.pl
Wytworzyła:Ewa Salkowska - Stubba

Zaakceptowała:Elżbieta Noch - Zastępca Naczelnika  Wydziału Spraw Społecznych

 

Urząd Miejski w Tczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie Gminy w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

środa, 16.11.2016 13:40

Urząd Miejski w Tczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie Gminy w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

PREZYDENT MIASTA Tczewa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na wyłonienie organizacji pozarządowej – operatora projektu, któremu Miasto Tczew zleci organizację konkursu dotacyjnego - regranting dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań w zakresie – „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Załączniki:

Ogłoszenie Otwarty konkurs ofert na rok 2017 [518.03 KB]
Wzór oferty realizacji zadania publicznego [86.05 KB]

 

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań Gminy

środa, 16.11.2016 13:45

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań Gminy w zakresach: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci”, „prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych”.

Urząd Miejski w Tczewie Ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na zadania Gminy w zakresach: „świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla  niepełnosprawnych dzieci”, „prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych”.

 

 

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań Gminy

środa, 16.11.2016 13:10

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań Gminy w zakresach: „Ochrony Zdrowia”; „Pomocy Społecznej”; Kultury Fizycznej i Sportu”; „Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”; „Przeciwdziałania patologiom społecznym - a, b, c, d, e (alkoholizm, narkomania); „Upowszechniania Turystyki”.

 

 

Urząd Miejski w Tczewie Ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na zadania Gminy w zakresach: „Ochrony Zdrowia”; „Pomocy Społecznej”; Kultury Fizycznej i Sportu”; „Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”; „Przeciwdziałania patologiom społecznym - a, b, c, d, e (alkoholizm, narkomania); „Upowszechniania Turystyki”.


                                                                                                                     

Załączniki:

Ogłoszenie Otwarty Konkurs Ofert 2017 [261.53 KB]
Wzór oferty realizacji zadania publicznego [74.98 KB]
Wzór załącznika f,g,h (dotyczy klubów sportowych) [69.5 KB]

 

 

 

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych .

poniedziałek, 12.09.2016 15:07

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na:

 • Udział klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej.

 

Propozycję prosimy składać do dnia 16 sierpnia 2016 roku pisemnie  w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: salkowska@um.tczew.pl
 
 
 
Wytworzyła: Ewa Salkowska - Stubba
Akceptacja: Bożena Nowopolska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

 

 

 

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej.

środa, 07.09.2016 15:21

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od podpisania umowy do 15 grudnia 2016 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew, pn. „Udział klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej”.

 

 Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej. [46.29 KB]

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

wtorek, 02.08.2016 07:54

Urząd Miejski w Tczewie uprzejmie informuje, że w dniu 28 lipca 2016r. Stowarzyszenie Klub Inteligencji Katolickiej w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn.: „Niepodległość – pokoleniowa odpowiedzialność”.

Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty,  to jest do dnia 09.08.2016 r. - decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Tczewie, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Miejski w Tczewie, ul. 30 Stycznia 1, 83-110 Tczew bądź pocztą elektroniczną na adres jablonska@um.tczew.pl.

 

Załącznik:
1. Uproszczona oferta realizacji zadania [PDF]

 

 

 

Udział klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od podpisania umowy do 15 grudnia 2016 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew, pn. „Udział klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej”.

 1. Rodzaj zadania:

Udział klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w okresie                 od podpisania umowy do 15 grudnia 2016 r. wynosi:

100.000 zł ( sto tysięcy złotych).

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania
  1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od podpisania umowy                                               do 15 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania zostaną określone w zawartej umowie.
  2. Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem finansowym w wysokości co najmniej 30 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania.
  3. Zadanie nie może być jednocześnie dofinansowane dotacją udzieloną na warunkach i w trybie przyjętym dla niniejszego konkursu oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Miejskiej Tczew na zasadach i w trybie przepisów określonych w art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2016 r. poz. 239 ).
  4. Zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością  zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym we wniosku.

 

 1. Zasady przyznawania dofinansowania .

Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

 

 1. Termin i warunki składania wniosków.
  1. Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają wnioski na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2016 r. do godz.14.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, przy ul. 30 Stycznia 1, 83-110 Tczew.
  2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. V.1 należy dołączyć:
   • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
   • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
   • oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu,
   • kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania,
   • umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera),
   • oferent/oferenci składają zaświadczenie o niezaleganiu należnościami                       względem ZUS oraz Urzędu Skarbowego,
   • oświadczenie o braku zadłużenia z innych tytułów.
  3. Informacja o konkursie ofert zostanie umieszczona na:      

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

- stronach miejskiego portalu internetowego www.wrotatczewa.pl/ngo oraz bip.tczew.pl w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 1. Druk wniosku na realizację zadań  dotyczących dofinansowania zadania z zakresu sportu można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Tczewie, w Wydziale Spraw Społecznych, ul. 30 Stycznia 1, pok.38 lub pobrać na stronach miejskiego portalu internetowego www.wrotatczewa.pl/ngo oraz bip.tczew.pl w zakładce współpraca                   z organizacjami pozarządowymi.
 2. Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. V.1 pozostają bez rozpatrzenia.
 3. Wnioski nie zawierające danych i załączników określonych w pkt. V.2. zostaną zwrócone do uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Komisję Konkursową.
 4. Wnioski nie uzupełnione do dnia wyznaczonego przez Komisję Konkursową pozostają bez rozpatrzenia.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
  1. Wybór wniosków zostanie dokonany w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
  2. Wszystkie wnioski zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tczewa.
  3. Przy ocenie wniosków Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
   1. wpływ projektu na poprawę uprawiania sportu na terenie Gminy;
   2. przedstawioną kalkulację kosztów;
   3. możliwość realizacji zadania przez podmiot;
   4. poziom sportowy reprezentowany przez zawodników klubu;
   5. klasę rozgrywek ligowych w przypadku gier zespołowych;
   6. wkład własny finansowy klubu w całości kosztów wnioskowanego zadania.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy gminą a podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie.
  2. Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona:

- w „Panoramie Miasta”,                               

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

- na stronach miejskiego portalu internetowego www.wrotatczewa.pl/ngo oraz bip.tczew.pl w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

Udział klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od podpisania umowy do 15 grudnia 2016r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew, pn. „Udział klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn”.

 1. Rodzaj zadania:

Udział klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn.  

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w okresie od               podpisania umowy do 15 grudnia 2016 r. wynosi:

20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania
  1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od podpisania umowy do 15 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania zostaną określone w zawartej umowie.
  2. Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem finansowym w wysokości co najmniej 30 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania.
  3. Zadanie nie może być jednocześnie dofinansowane dotacją udzieloną na warunkach i w trybie przyjętym dla niniejszego konkursu oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Miejskiej Tczew na zasadach i w trybie przepisów określonych w art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności i pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2016 r. poz. 239).
  4. Zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością  zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym we wniosku.

 

 1. Zasady przyznawania dofinansowania .

Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

 

 1. Termin i warunki składania wniosków.
  1. Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają wnioski na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2016 r. do godz. 14.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, przy ul. 30 Stycznia 1, 83-110 Tczew.
  2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. V.1 należy dołączyć:
   • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
   • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
   • oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu,
   • kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania,
   • umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera),
   • oferent/oferenci składają zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami                     względem ZUS oraz Urzędu Skarbowego,
   • oświadczenie o braku zadłużenia z innych tytułów.
  3. Informacja o konkursie ofert zostanie umieszczona na:      

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

- stronach miejskiego portalu internetowego www.wrotatczewa.pl/ngo oraz bip.tczew.pl w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 1. Druk wniosku na realizację zadań  dotyczących dofinansowania zadania z zakresu sportu można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Tczewie, w Wydziale Spraw Społecznych, ul. 30 Stycznia 1, pok.38 lub pobrać na stronach miejskiego portalu internetowego www.wrotatczewa.pl/ngo oraz bip.tczew.pl w zakładce współpraca                   z organizacjami pozarządowymi.
 2. Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. V.1 pozostają bez rozpatrzenia.
 3. Wnioski nie zawierające danych i załączników określonych w pkt. V.2. zostaną zwrócone do uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Komisję Konkursową.
 4. Wnioski nie uzupełnione do dnia wyznaczonego przez Komisję Konkursową pozostają bez rozpatrzenia.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
  1. Wybór wniosków zostanie dokonany w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
  2. Wszystkie wnioski zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tczewa.
  3. Przy ocenie wniosków Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
   1. wpływ projektu na poprawę uprawiania sportu na terenie Gminy;
   2. przedstawioną kalkulację kosztów;
   3. możliwość realizacji zadania przez podmiot;
   4. poziom sportowy reprezentowany przez zawodników klubu;
   5. klasę rozgrywek ligowych w przypadku gier zespołowych;
   6. wkład własny finansowy klubu w całości kosztów wnioskowanego zadania.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy gminą a podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie.
  2. Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona:

- w „Panoramie Miasta”,                               

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

- Na stronach miejskiego portalu internetowego www.wrotatczewa.pl/ngo oraz bip.tczew.pl w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

Udział klubu w rozgrywkach V ligi seniorskiej piłki nożnej

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od podpisania umowy do 15 grudnia 2016 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew, pn.  Udział klubu w rozgrywkach V ligi seniorskiej piłki nożnej

 1. Rodzaj zadania:

Udział klubu w rozgrywkach V ligi seniorskiej piłki nożnej

 

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w okresie                od podpisania umowy do 15 grudnia 2016 r. wynosi:

30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania
  1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od podpisania umowy do 15 grudnia  2016 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania zostaną określone w zawartej umowie.
  2. Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem finansowym w wysokości co najmniej 30 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania.
  3. Zadanie nie może być jednocześnie dofinansowane dotacją udzieloną na warunkach i w trybie przyjętym dla niniejszego konkursu oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Miejskiej Tczew na zasadach i w trybie przepisów określonych w art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności i pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2016 r.  poz. 239 ).
  4. Zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością  zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym we wniosku.

 

 1. Zasady przyznawania dofinansowania .

Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

 

 1. Termin i warunki składania wniosków.
  1. Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają wnioski na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2016 r. do godz. 14.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, przy ul. 30 Stycznia 1, 83-110 Tczew.
  2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. V.1 należy dołączyć:
   • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
   • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
   • oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu,
   • kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania,
   • umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera),
   • oferent/oferenci składają zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami                               względem ZUS oraz Urzędu Skarbowego,
   • oświadczenie o braku zadłużenia z innych tytułów.
  3. Informacja o konkursie ofert zostanie umieszczona na:      

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

- stronach miejskiego portalu internetowego www.wrotatczewa.pl/ngo oraz bip.tczew.pl w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 1. Druk wniosku na realizację zadań  dotyczących dofinansowania zadania z zakresu sportu można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Tczewie, w Wydziale Spraw Społecznych, ul. 30 Stycznia 1, pok.38 lub pobrać na stronach miejskiego portalu internetowego www.wrotatczewa.pl/ngo oraz bip.tczew.pl w zakładce współpraca                   z organizacjami pozarządowymi.
 2. Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. V.1 pozostają bez rozpatrzenia.
 3. Wnioski nie zawierające danych i załączników określonych w pkt. V.2. zostaną zwrócone do uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Komisję Konkursową.
 4. Wnioski nie uzupełnione do dnia wyznaczonego przez Komisję Konkursową pozostają bez rozpatrzenia.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
  1. Wybór wniosków zostanie dokonany w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
  2. Wszystkie wnioski zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tczewa.
  3. Przy ocenie wniosków Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
   1. wpływ projektu na poprawę uprawiania sportu na terenie Gminy;
   2. przedstawioną kalkulację kosztów;
   3. możliwość realizacji zadania przez podmiot;
   4. poziom sportowy reprezentowany przez zawodników klubu;
   5. klasę rozgrywek ligowych w przypadku gier zespołowych;
   6. wkład własny finansowy klubu w całości kosztów wnioskowanego zadania.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy gminą a podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie.
  2. Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona:

- w „Panoramie Miasta”,                               

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

- na stronach miejskiego portalu internetowego www.wrotatczewa.pl/ngo oraz bip.tczew.pl w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych .

czwartek, 14.07.2016 16:13

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

 

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na:

 1. Udział klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych,
 2. Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi


Propozycję prosimy składać do dnia 22 lipca  2016 roku pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e2mail: szymanski@um.tczew.pl

 

 

 

 

 

Konkurs pn. Udział klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych.

wtorek, 12.07.2016 15:31

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od podpisania umowy do 15 grudnia 2016 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew, pn.  Udział klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych.

 

 

 1. Rodzaj zadania:

Udział klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w okresie                od podpisania umowy do 15 grudnia 2016 r. wynosi:

3.000 zł (trzy tysiące złotych).

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania
  1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od podpisania umowy do 15 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania zostaną określone w zawartej umowie.
  2. Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem finansowym w wysokości co najmniej 30 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania.
  3. Zadanie nie może być jednocześnie dofinansowane dotacją udzieloną na warunkach i w trybie przyjętym dla niniejszego konkursu oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Miejskiej Tczew na zasadach i w trybie przepisów określonych w art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności i pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2016 r.  poz. 239 ).
  4. Zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością  zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym we wniosku.

 

 1. Zasady przyznawania dofinansowania .

Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

 

 1. Termin i warunki składania wniosków.
  1. Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają wnioski na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, przy ul. 30 Stycznia 1, 83-110 Tczew.
  2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. V.1 należy dołączyć:
   • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
   • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
   • oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu,
   • kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania,
   • umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera),
   • oferent/oferenci składają zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami względem ZUS oraz Urzędu Skarbowego,
   • oświadczenie o braku zadłużenia z innych tytułów.
  3. Informacja o konkursie ofert zostanie umieszczona na:      

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

- stronach miejskiego portalu internetowego www.wrotatczewa.pl/ngo oraz bip.tczew.pl w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 1. Druk wniosku na realizację zadań  dotyczących dofinansowania zadania z zakresu sportu można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Tczewie, w Wydziale Spraw Społecznych, ul. 30 Stycznia 1, pok.28 lub pobrać na stronach miejskiego portalu internetowego www.wrotatczewa.pl/ngo oraz bip.tczew.pl w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 2. Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. V.1 pozostają bez rozpatrzenia.
 3. Wnioski nie zawierające danych i załączników określonych w pkt. V.2. zostaną zwrócone do uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Komisję Konkursową.
 4. Wnioski nie uzupełnione do dnia wyznaczonego przez Komisję Konkursową pozostają bez rozpatrzenia.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
  1. Wybór wniosków zostanie dokonany w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
  2. Wszystkie wnioski zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tczewa.
  3. Przy ocenie wniosków Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
   1. wpływ projektu na poprawę uprawiania sportu na terenie Gminy;
   2. przedstawioną kalkulację kosztów;
   3. możliwość realizacji zadania przez podmiot;
   4. poziom sportowy reprezentowany przez zawodników klubu;
   5. klasę rozgrywek ligowych w przypadku gier zespołowych;
   6. wkład własny finansowy klubu w całości kosztów wnioskowanego zadania.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy gminą a podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie.
  2. Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona:

- w „Panoramie Miasta”,                               

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

- Na stronach miejskiego portalu internetowego www.wrotatczewa.pl/ngo oraz bip.tczew.pl w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Konkurs pn. Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.

wtorek, 12.07.2016 15:29

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od podpisania umowy do 15 grudnia 2016 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew, pn. Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.

 

 1. Rodzaj zadania:

Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w okresie od podpisania umowy do 15 grudnia 2016 r. wynosi:

2.000 zł (dwa tysiące złotych).

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania
  1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od podpisania umowy do 15 grudnia  2016 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania zostaną określone w zawartej umowie.
  2. Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem finansowym w wysokości co najmniej 30 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania.
  3. Zadanie nie może być jednocześnie dofinansowane dotacją udzieloną na warunkach i w trybie przyjętym dla niniejszego konkursu oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Miejskiej Tczew na zasadach i w trybie przepisów określonych w art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności i pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2016 r.  poz. 239 ).
  4. Zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością  zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym we wniosku.

 

 1. Zasady przyznawania dofinansowania .

Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

 

 1. Termin i warunki składania wniosków.
  1. Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają wnioski na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, przy ul. 30 Stycznia 1, 83-110 Tczew.
  2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. V.1 należy dołączyć:
   • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
   • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
   • oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu,
   • kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania,
   • umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera),
   • oferent/oferenci składają zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami względem ZUS oraz Urzędu Skarbowego,
   • oświadczenie o braku zadłużenia z innych tytułów.
  3. Informacja o konkursie ofert zostanie umieszczona na:      

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

- stronach miejskiego portalu internetowego www.wrotatczewa.pl/ngo oraz bip.tczew.pl w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 1. Druk wniosku na realizację zadań  dotyczących dofinansowania zadania z zakresu sportu można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Tczewie, w Wydziale Spraw Społecznych, ul. 30 Stycznia 1, pok.28 lub pobrać na stronach miejskiego portalu internetowego www.wrotatczewa.pl/ngo oraz bip.tczew.pl w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 2. Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. V.1 pozostają bez rozpatrzenia.
 3. Wnioski nie zawierające danych i załączników określonych w pkt. V.2. zostaną zwrócone do uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Komisję Konkursową.
 4. Wnioski nie uzupełnione do dnia wyznaczonego przez Komisję Konkursową pozostają bez rozpatrzenia.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
  1. Wybór wniosków zostanie dokonany w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
  2. Wszystkie wnioski zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tczewa.
  3. Przy ocenie wniosków Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
   1. wpływ projektu na poprawę uprawiania sportu na terenie Gminy;
   2. przedstawioną kalkulację kosztów;
   3. możliwość realizacji zadania przez podmiot;
   4. poziom sportowy reprezentowany przez zawodników klubu;
   5. klasę rozgrywek ligowych w przypadku gier zespołowych;
   6. wkład własny finansowy klubu w całości kosztów wnioskowanego zadania.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy gminą a podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie.
  2. Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona:

- w „Panoramie Miasta”,                               

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

- Na stronach miejskiego portalu internetowego www.wrotatczewa.pl/ngo oraz bip.tczew.pl w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych

środa, 08.06.2016 08:43

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy na : dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim, w ramach których w okresie pomiędzy 60 dniem złożenia oferty a 31 grudnia 2016 r. nastąpi realizacja zadania/zadań publicznych Gminy Miejskiej Tczew. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 154/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 02.05.2016 r.

 Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim. [79.29 KB]

 

 

 

Konkursy ofert na zadania publiczne

poniedziałek, 22.02.2016 14:58

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Edukacyjnej Opieki Wychowawczej; Przeciwdziałania patologiom społecznym ( alkoholizm, narkomania ); Prowadzenia przez osoby fizyczne profilaktycznych programów informacyjno - edukacyjnych. [93.42 KB]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych (z zakresu rozwoju sportu)

czwartek, 21.01.2016 15:19

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na:

 1. Udział klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej,
 2. Udział klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn,
 3. Udział klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych,

 

Propozycję prosimy składać do dnia 26 stycznia 2016 roku pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1,

lub na e-mail: szymanski@um.tczew.pl

 

 

 

 

 

 

Otwarty konkurs ofert dla Organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

poniedziałek, 18.01.2016 17:27

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od lutego do 30 czerwca 2016 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew

Udział klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej. [204.26 KB]
Udział klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn. [201.92 KB]
Udział klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych. [201.66 KB]

 

OGŁOSZENIA

1

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, który jest skierowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.                   

 

POBIERZ
2

Otwarty konkurs ofert na świadczenie specjalistycznych usług dla niepełnosprawnych dzieci

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej, który jest skierowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.

 

POBIERZ
3

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, upowszechnianie turystyki, działalności wspomagającej, przeciwdziałania patologiom społecznym ( alkoholizm, narkomania).

 

POBIERZ
4

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na:

 • świadczenie specjalistycznych usług dla niepełnosprawnych dzieci.
 • prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.

Propozycję prosimy składać do dnia 30 listopada 2015 roku pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: szymanski@um.tczew.pl

 

 
5

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowych w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu:

 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • kultury fizycznej i sportu,
 • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • przeciwdziałania patologiom społecznym ( alkoholizm, narkomania),
 • upowszechniania turystyki,
 • działalności wspomagającej.

Propozycję prosimy składać do dnia 30 listopada  2015 roku pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: szymanski@um.tczew.pl

 

 
6

Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2016 r.

 • Udział klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej
 • Udział klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn
 • Udział klubu w rozgrywkach IV ligi seniorskich piłki nożnej
 • Udział klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych
 • Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi

pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
7 Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na:
 1. Udział klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej,
 2. Udział klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn,
 3. Udział klubu w rozgrywkach IV ligi seniorskich piłki nożnej,
 4. Udział klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych,
 5. Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi
Propozycję prosimy składać do dnia 14 grudnia 2015 roku pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: szymanski@um.tczew.pl
 

 

 

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013